Ogłoszenia/Przydatne linki

 

 

INTERNSHIP OPPORTUNITIES

(Berlin, Germany; Summer 2015)


The Institute for Cultural Diplomacy offers internship opportunities to individuals who would like to gain practical experience working for a non-governmental organization in the field of Cultural Diplomacy.

The ICD invites applications from individuals who are coming from the following fields:

 • Web design
 • Cinema,
 • Music
 • Photography
 • Fashion
 • Graphic Design
 • Business Administration
 • Event Management
 • Law Studies
 • History
 • Philosophy
 • Global Governance
 • Political Science
 • International Affairs
 • Business & Economics
 • Linguistics
 • Literature, and the Arts
 • Media
 • Journalism
 • Communication
 • Marketing & PR
 • Computer Science

For more information contact:

Institute for Cultural Diplomacy

Genthiner Str. 20, 10785 Berlin, Germany

e-mail: info@culturaldiplomacy.org

www.culturaldiplomacy.org

 

PORTAL WSPIERAJCY POSZUKIWANIE ZAGRANICZNYCH PRAKTYK I STAŻY

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ informuje, że została uruchomiona nowa inicjatywa „ErasmusIntern platform” wspierająca poszukiwanie miejsc odbywania praktyk i staży: http://erasmusintern.org/ . Portal umożliwia studentom poszukiwanie praktyk dostosowanych do ich oczekiwań.

Wedle informacji uzyskanych przez Agencję jakość ofert nie jest sprawdzanaprzez KE. Zamieszczenie oferty na portalu nie może być traktowane jako gwarancja rzetelności partnera.

 

PRAXIS

Portugalska Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zachęca osoby zainteresowane udziałem w zagranicznych praktykach i projektach do zapoznania się ze stroną www.praxisnetwork.eu. Strona jest pomocnym narzędziem w wyszukiwaniu ofert firm i instytucji chętnych do współpracy ze studentami.

 

STYPENDIUM Artist-in-Residence 2015

Austriackie Forum Kultury w Warszawie zaprasza do ubiegania się o stypendia Artist-in-Residence 2015 organizowanego przez Urząd Kanclerza Austrii i organizację KulturKontakt Austria.

Stypendia skierowane są do twórczyń i twórców następujących dziedzin:

· sztuki piękne

· fotografia artystyczna

· sztuka wideo i mediów

· design

· kompozycja muzyczna

· literatura

· literatura dla dzieci i młodzieży

· tłumaczenie literackie

· animacja kultury

· sztuka kuratorska

Najważniejsze warunki ubiegania się o stypendium Artist-in-Residence 2015:

Od osób ubiegających się o stypendium wymagana jest podstawowa znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.

O stypendium ubiegać się mogą osoby urodzone po 31.12.1974 roku.

O stypendia nie mogą ubiegać się stypendystki i stypendyści programu Artist-in-Residence Urzędu Kanclerza lub KulturKontakt Austria z poprzednich lat.

O stypendium można ubiegać się wyłącznie w jednej dziedzinie, nie w kilku na raz.

Termin nadsyłania zgłoszeń bezpośrednio w Austrii dla dziedzin: sztuki piękne, fotografia artystyczna, sztuka wideo i mediów, design to 31 lipca 2014, dla pozostałych dziedzin: 15 lipca 2014. W obu przypadkach decyduje data stempla pocztowego.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć pod adresem: http://www.kulturkontakt.or.at/html/D/wp.asp?pass=x&p_title=15101&rn=150813

 

 2014 Mexican Government Scholarship Programme for Foreigners

 

The Directorate-General for Educational and Cultural Cooperation, through the Academic Exchange Department, designs and manages the Ministry of Foreign Affairs´ Scholarship Program for Foreigners. The scholarships of the Mexican Government present two programs: the scholarship for academic studies and the scholarship for special programs.

The scholarships for academic studies are offered to take complete programs for Specialization, Masters or PhD Degrees, and Postgraduate Researches. Likewise, the offer includes academic mobility for Bachelors and Postgraduate Degree. The scholarships for special programs are offered to take short-term fellowships addressed to Visiting Professors, Researchers in Mexico´s issues, Media Contributors, Art Production Fellowships, etc.

For detailed information please visit: http://amexcid.gob.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros


VISITING LYON: useful links for Erasmus participants

Future Erasmus Programme participants who plan to choose Lyon as their place of destination may find helpful tips concerning accommodation, meals and part time jobs at: http://www.crous-lyon.fr/html/spip.php?page=sommaire_en .

CAF students may find information about a possibility of a partial refund of means for accommodation in Student Houses at http://www.caf.fr/

 


 

OFERTY STYPENDIALNE W INSYTUCJACH ZAGRANICZNYCH

– STUDIA, PRAKTYKA, STAŻ –

 

L.P

NAZWA

KRAJ

ADRESACI

OFERTA

 

STRONA WWW

 

1.

Leonardo da Vinci

Kraje UE

absolwenci

staże zawodowe

http://int.asp.lodz.pl/stypendia

2.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Europa, Azja, Ameryka

studenci V roku studiów, studenci studiów podyplomowych, absolwenci.

stypendium/staż   w zagranicznej placówce państwowej

www.mkidn.gov.pl

(stypendia zagraniczne)

3.

DAAD – Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej

Niemcy

studenci, absolwenci, doktoranci, pracownicy naukowo-dydaktyczni

stypendium naukowe, wakacyjny kurs językowy

www.daad.pl

4.

Visegrad Artist Residency Program (VARP)

Czechy, Słowacja, Węgry

studenci, absolwenci, pracownicy naukowo-dydaktyczni

grant na realizację 3-miesiącznego projektu/stażu w jednym z krajów V4

http://artists.visegradfund.org/

5.

Program Fulbrighta

USA

studenci, absolwenci, pracownicy naukowo-dydaktyczni

stypendium naukowe

www.fulbright.edu.pl

6.

AIESEC

Cały świat

studenci, absolwenci

praktyka trwająca od 2 do 8 miesięcy

http://www.aiesec.org/poland/

7.

Designlabor Bremerhaven

Niemcy

absolwenci  studiów projektowych

6-miesięczny staż w Designlabor Bremrhaven

www.designlabor.com

8.

Jan van Eyck Academie

Holandia

absolwenci

roczny lub dwuletni staż w Jan van Eyck Academie

www.janvaneyck.nl

 

9.

GFPS – Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej                i Wschodniej

Niemcy

studenci studiów dziennych (do 30 r.ż), doktoranci (do 32 r.ż)

stypendium naukowe

www.gfps.pl

10.

IFK SOMMERAK ADEMIE

Austria

studenci

szkoła letnia

http://www.ifk.ac.at

http://www.ifk.ac.at/index.php/aktuelles/items/29.html

11.

Darmasiswa Scholarship

Indonezja

studenci

semestralne             i całoroczne stypendia naukowe

www.indonesianembassy.pl

e-mail: dawid@indonesianembassy.pl

12.

Hadsten Hojskole

Dania

studenci

uczestnictwo            w International Classes w Hadsten Folk High School 

http://www.hadstenhojskole.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=195

13.

UNESCO – Aschberg Bursaries for Artists

Francja/ Brazylia/ Kanada/ Senegal/ USA/ Australia/ Kolumbia/ Korea/ Włochy

młodzi artyści

(25 – 35 lat)

grant na pobyt twórczy                 (1-3 miesiące)

http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=25909&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html      

 

14.

La Seinew Beaux-arts de Paris

Francja

absolwenci studiów magisterskich

grant na realizację programu badawczego

http://www.ensba.fr/laseine/

15.

 

Fundacja Onasisa

Grecja

profesorowie, studenci studiów podyplomowych i doktoranckich

stypendium na przeprowadzenie badań w Grecji

(1-12 m-cy)

http://www.us.edu.pl/uniwersytet/programy/informator/spis26.php

16.

Terra Foundation for American Art

Francja, USA

doktoranci, absolwenci

szkoły letnie,

granty na prowadzenie badań naukowych

http://www.terraamericanart.org/scholarship/fellowships/

 

17.

The “Club of Strasbourg”

jeden z krajów należących do klubu

studenci do 28 r.ż

stypendia naukowe

www.strasbourg.fr

18.

Program Pobytów Twórczych A-I-R LABORATORY

Różne kraje

młodzi artyści

grant na pobyt twórczy

http://csw.art.pl/a-i-r/

19.

Scholarship to study Spanish

Hiszpania

studenci

kurs j. hiszpańskiego

http://www.donquijote.org/scholarships/institutocervantes/index_en.asp

20.

British Council Fellowships

Wielka Brytania

po doktoracie

6 miesięcy – 5 lat

http://www.britishcouncil.org/science-sister-fellowships.htm

21.

Stypendia rządu francuskiego

Francja

różne programy

Stypendia naukowe

http://www.ambafrance-pl.org/

22.

 

Staż w Wasserschloss Klaffenbach

Niemcy

artyści

Szkoła letnia  (min. 4 tyg.)

e.kuehnert@stadthalle-chemnitz.de

23.

FSS – działanie III

Islandia, Lichtenstein i Norwegia

doktoranci             i młodzi naukowcy do 40 r. ż

stypendia indywidualne

http://fss.org.pl/pl/dzialanie3

24.

Programy wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi UE Sciex-NMSch

Szwajcaria

doktoranci i młodsi pracownicy naukowi (z tytułem doktora)

prowadzenie badań naukowych (na okres od 6 do 24 miesięcy), wizyty przygotowawcze (5 dni roboczych)

http://www.sciex.pl/

 

 

 

Polska strona programu Erasmus

Erasmus- The helping Hand

Przewodniki

Baza danych - oferty praktyk

made with Drupal by Naat&Naiya (c)2010