Erasmus+ - kredyty dla studentów studiów magisterskich

System kredytów programu Erasmus+ umożliwia studentom zdobycie środków na studia magisterskie za granicą. Banki i agencje będą udzielać kredytów studentom na korzystniejszych warunkach: oprocentowanie będzie niższe niż na rynku, a rozpoczęcie spłaty nastąpi do dwóch lat od chwili ukończenia studiów, tak aby absolwenci mogli zacząć spłacać kredyt, kiedy już będą pracować.

System kredytów powstaje we współpracy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (należącym do grupy EBI) i stopniowo w ciągu kolejnych kilku lat obejmie wszystkie kraje uczestniczące w programie Erasmus+

Pierwszym bankiem, z którym została podpisana umowa jest MicroBank w Hiszpanii. Od 15 czerwca 2015 r. wnioski o pożyczkę do tej instystucji będą mogli składać studenci hiszpańscy realizujący studia magisterskie w jednym z 33 krajów uczestniczących w programie Erasmus+ jak również studenci z krajów programu Erasmus+, którzy będą realizować program studiów magisterskich w Hiszpanii. Dodatkowe informacje oraz formularze aplikacyjne można znaleźć na stronie http://www.microbanklacaixa.es lub https://www.microbanklacaixa.com/productos/microcreditos/microcreditopersonalyfamiliar/prestamoserasmus+_en.html.

Informacje dotyczące systemu pożyczek są dostępne na stronie http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/masters-loans_en.htm.

made with Drupal by Naat&Naiya (c)2010