Biuro Współpracy z Zagranicą

Biuro ds. Wymiany Międzynarodowej

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 121
91-726 Łódź, Poland
pokój 309

Godziny przyjęć: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10:00-13:00

international.office@asp.lodz.pl

Tel.: 42 25 47 403

 

 

Program Erasmus+:

 

Kierunkowi Koordynatorzy Programu Erasmus+

Odpowiedzialni za wsparcie studentów w procesie ustalania programów studiów oraz praktyk i zatwierdzanie związanych z nimi dokumentów (Learning Agreement, Changes to Learning Agreement, Training Agreement, Changes to Training Agreement)

 

 

Wydział Sztuk Projektowych

dr Katarzyna Lewoc - dla kierunków: wzornictwo, architektura wnętrz, projektowanie graficzne

mgr Adrianna Grudzińska-Pham - dla kierunków: ubiór, biżuteria, tkanina i stylizacja wnętrz, tkanina i ubiór

Wydział Sztuk Pięknych

dr Marzena Łukaszuk – dla kierunków: malarstwo, grafika, rzeźba

dr Małgorzata Górska-Ogórek – dla kierunków: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, fotografia i multimedia, animacja

made with Drupal by Naat&Naiya (c)2010