Praktyki

Studia Courses, ECTS
Wyjazdy Wykładowców Wyjazdy Pracowników

 

 

                

 

 

PROGRAM ERASMUS+, ROK AKADEMICKI 2020/2021

Biuro ds. Wymiany Międzynarodowej (BWM) ogłasza nabór na wyjazdy na praktyki w ramach Programu Erasmus+.

W roku akademickim 2020/2021 obowiązują następujące terminy kwalifikacji:

22-26.02.2021 oraz 22-26.03.2021

dokumenty należy dostarczyć do BWM (p. 309) postępując zgodnie z zapisami z zasad rekrutacji i realizacji dla wyjazdów na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku 2020/2021 (plik zamieszczony poniżej)

 

Chętni zobowiązani są do dopełnienia wszystkich formalności wymaganych w zasadach rekrutacji na wyjazdy na praktyki. Studenci przystępując do udziału w rekrutacji zobowiązani są również do zapoznania się całym dokumentem: Zasady rekrutacji i realizacji - wyjazdy na praktyki – program Erasmus+ i program PO WE, który jest częścią Regulaminu Erasmus+ na rok 2020/2021.

Zasady rekrutacji, realizacji wyjazdów oraz wszystkie dokumenty dotyczące wyjazdów na praktyki w ramach programu Erasmus+ można pobrać poniżej.


 

Formularz zgłoszeniowy         pobierz

Zasady rekrutacji i realizacji    pobierz

Learning Agreement Before     pobierz

Learning Agreement During     

Learning Agreement After       
  
Wskazówki do wypełnienia Learning Agreement    pobierz   (PL)      pobierz   (EN)


OLS - wskazówki      pobierz

Odyseusz - pakiet informacyjny MSZ    pobierz

 

 

 

 

PROGRAM ERASMUS+, PO WER, ROK AKADEMICKI 2019/20

Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) ogłasza nabór na wyjazdy na praktyki w ramach Programu Erasmus+.

W roku akademickim 2019/20 obowiązują następujące terminy kwalifikacji:
11.10.2019, 15.11.2019, 10.01.2020, 07.02.2020, 06.03.2020

UWAGA, UWAGA! ZMIANA SPOSOBU APLIKOWANIA DO PROGRAMU! DLA TREMINU DO 06.03.2020
W tej edycji zbieramy formularze aplikacyjne i LA before podpisane przez studenta i kierunkowego koordynatora drogą mailową - wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do 06.03.2020 do godz.13:00 wypełnionych i zeskanowanych dokumentów na adres ioffice@asp.lodz.pl.

Informacja o terminie przekazania oryginałów zostanie przesłana przez Biuro ds. Wymiany Międzynarodowej do osób, które wezmą udział w rekrutacji elektronicznej do dnia 06.03.2020.

Chętni zobowiązani są do dopełnienia wszystkich formalności wymaganych w zasadach rekrutacji na wyjazdy na praktyki. Studenci przystępując do udziału w rekrutacji zobowiązani są również do zapoznania się z zasadami realizacji wyjazdów na praktyki.

Zasady rekrutacji, realizacji wyjazdów oraz wszystkie dokumenty dotyczące wyjazdów na praktyki w ramach programu Erasmus+ można pobrać poniżej.

Formularz zgłoszeniowy pobierz


Zasady rekrutacji i realizacji    pobierz

Oświadczenie pracownika dziekanatu - podpisanie umowy    pobierz

Learning Agreement Before      pobierz

Learning Agreement During      pobierz

Learning Agreement After        pobierz

OLS - wskazówki   pobierz

Odyseusz - pakiet informacyjny MSZ     pobierz

Zasady finansowania - stawki stypendiów     pobierz

Wskazówki do wypełnienia Learning Agreement   pobierz (PL)        pobierz   (EN)

 

Uwaga: egzemplarz Uczelnianego regulamin programu Erasmus+ na rok akademicki 2019/20 w formie papierowej dostępny do wglądu w Biurze Współpracy z Zagranicą

 

wnioski złożone w pierwszym terminie:

SMP1 - zatwierdzony do realizacji

 

 

 

PROGRAM ERASMUS+, ROK AKADEMICKI 2018/19

Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) ogłasza nabór na wyjazdy na praktyki w ramach Programu Erasmus+.

W roku akademickim 2017/18 obowiązują następujące terminy kwalifikacji:

12.10.2018, 16.11.2018, 11.01.2019, 08.02.2019, 08.03.2019

Dla rekrutacji zakończonej do 12.10.2018 termin składania dokumentów kończy się 12.10.2018, dokumenty złożone po tym terminie będą rozpatrywana w kolejnej rekrutacji, dla której ostatni dzień przyjmowania dokumentów wypada 16.11.2018, analogicznie sytuacja będzie wyglądała w przypadku składania dokumentów w kolejnych terminach; dokumenty należy dostarczyć do BWZ (p. 309) w godzinach 9:00-11:00, 13:00-14:00 (codziennie od poniedziałku do piątku, oprócz środy).

 

Chętni zobowiązani są do dopełnienia wszystkich formalności wymaganych w zasadach rekrutacji na wyjazdy na praktyki. Studenci przystępując do udziału w rekrutacji zobowiązani są również do zapoznania się z zasadami realizacji wyjazdów na praktyki.

Zasady rekrutacji, realizacji wyjazdów oraz wszystkie dokumenty dotyczące wyjazdów na praktyki w ramach programu Erasmus+ można pobrać poniżej.

 

Zasady rekrutacji i realizacji    pobierz

Formularz zgłoszeniowy     pobierz

Oświadczenie pracownika dziekanatu - podpisanie umowy    pobierz

Learning Agreement Before      pobierz

Learning Agreement During      pobierz

Learning Agreement After        pobierz

OLS - wskazówki   pobierz

Odyseusz - pakiet informacyjny MSZ     pobierz

Zasady finansowania - stawki stypendiów     pobierz

Wskazówki do wypełnienia Learning Agreement   pobierz (PL)        pobierz   (EN)

 

Uwaga: egzemplarz Uczelnianego regulamin programu Erasmus+ na rok akademicki 2018/19 w formie papierowej dostępny do wglądu w Biurze Współpracy z Zagranicą

 

wnioski złożone w pierwszym terminie: brak

wnioski złożone w drugim terminie:brak

wnioski złożone w trzecim terminie:

SMP1 - zatwierdzony do realizacji

wnioski złożone w czwartym terminie:brak

wnioski złożone w piątym terminie:

SMP2 - zatwierdzony do realizacji

SMP3 - odrzucony, nie spełnia wymogów formalnych

SMP4 - odrzucony, nie spełnia wymogów formalnych

 

PROGRAM ERASMUS+, ROK AKADEMICKI 2017/18

Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) ogłasza nabór na wyjazdy na praktyki w ramach Programu Erasmus+.

W roku akademickim 2017/18 obowiązują następujące terminy kwalifikacji:

a) praktyki realizowane przez studentów: 06.10.2017, 06.11.2017, 01.12.2017, 12.01.2018, 23.02.2018, 16.03.2018, 27.04.2018

Dla rekrutacji zakończonej do 06.10.2017 termin składania dokumentów kończy się 06.10.2017, dokumenty złożone po tym terminie będą rozpatrywana w kolejnej rekrutacji, dla której ostatni dzień przyjmowania dokumentów wypada 06.11.2017, analogicznie sytuacja będzie wyglądała w przypadku składania dokumentów w kolejnych terminach; dokumenty należy dostarczyć do BWZ (p. 309) w godzinach 9:00-11:00, 13:00-14:00 (codziennie od poniedziałku do piątku, oprócz środy).

b) praktyki realizowane przez absolwentów: rekrutacja będzie odbywała się na bieżąco w miarę jak dokumenty będą dostarczane do BWZ, dokumenty należy dostarczyć do BWZ (p. 309) w godzinach od 9:00-11:00, 13:00-14:00 (codziennie od poniedziałku do piątku, oprócz środy).

Chętni zobowiązani są do dopełnienia wszystkich formalności wymaganych w zasadach rekrutacji na wyjazdy na praktyki. Studenci przystępując do udziału w rekrutacji zobowiązani są również do zapoznania się z zasadami realizacji wyjazdów na praktyki.

Zasady rekrutacji, realizacji wyjazdów oraz wszystkie dokumenty dotyczące wyjazdów na praktyki w ramach programu Erasmus+ można pobrać poniżej.

 

Zasady rekrutacji   pobierz

Formularz zgłoszeniowy   pobierz

Zasady realizacji   pobierz

Oświadczenie pracownika dziekanatu - podpisanie umowy   pobierz

Learning Agreement Before   pobierz

Learning Agreement During    pobierz

Learning Agreement After      pobierz

OLS - wskazówki   pobierz

Odyseusz - pakiet informacyjny MSZ   pobierz

Zasady finansowania - stawki stypendiów   pobierz

Wskazówki do wypełnienia Learning Agreement   pobierz (PL)        pobierz   (EN)

Upoważnienie   pobierz

Spis instytucji UE i oragnizacji zarządzających programami UE  link

 

Uwaga: egzemplarz Uczelnianego regulamin programu Erasmus+ na rok akademicki 2017/18 dostępny do wglądu w Biurze Współpracy z Zagranicą

 

 

Lista wniosków zgłoszonych w pierwszym terminie:

brak zgłoszeń

Lista wniosków zgłoszonych w drugim terminie:

brak zgłoszeń

Lista wniosków zgłoszonych w trzecim terminie:

1- zatwierdzony do realizacji

Lista wniosków zgłoszonych w czwartym terminie:

brak zgłoszeń

Lista wniosków zgłoszonych w piątym terminie:

2 - zatwierdzony do realizacji

3 - odrzucony, nie spełnia wymogów formalnych

Lista wniosków zgłoszonych w szóstym terminie:

4 - zatwierdzony do realizacji

5 - warunkowo zatwierdzony do realizacji

Lista wniosków zgłoszonych w siódmym terminie:

6 - odrzucony, nie spełnia wymogów formalnych

7 - zatwierdzony do realizacji

8 - odrzucony, nie spełnia wymogów formalnych

9 - zatwierdzony do realizacji

 

PROGRAM ERASMUS+, ROK AKADEMICKI 2016/17

Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) ogłasza nabór na wyjazdy na praktyki w ramach Programu Erasmus+.

W roku akademickim 2016/17 obowiązują następujące terminy kwalifikacji:

a) praktyki realizowane przez studentów: 07.10.2016, 08.11.2016, 02.12.2016, 13.01.2017, 24.02.2017, 17.03.2017, 28.04.2017

Kwalifikacja prowadzona będzie w kolejnych terminach – o ile nadal dostępne będą miejsca wyjazdowe – do czasu wyczerpania środków przyznanych na wyjazdy na praktyki.

Dla rekrutacji zakończonej do 07.10.2016 termin składania dokumentów kończy się 07.10.2016, dokumenty złożone po tym terminie będą rozpatrywana w kolejnej rekrutacji, dla której ostatni dzień przyjmowania dokumentów wypada 08.11.2017, analogicznie sytuacja będzie wyglądała w przypadku składania dokumentów w kolejnych terminach; dokumenty należy dostarczyć do BWZ (p. 309) w godzinach 9:00-11:00, 13:00-14:00 (codziennie od poniedziałku do piątku, oprócz środy).

b) praktyki realizowane przez absolwentów: rekrutacja będzie odbywała się na bieżąco w miarę jak dokumenty będą dostarczane do BWZ, dokumenty należy dostarczyć do BWZ (p. 309) w godzinach od 9:00-11:00, 13:00-14:00 (codziennie od poniedziałku do piątku, oprócz środy).

Chętni zobowiązani są do dopełnienia wszystkich formalności wymaganych w zasadach rekrutacji na wyjazdy na praktyki. Studenci przystępując do udziału w rekrutacji zobowiązani są również do zapoznania się z zasadami realizacji wyjazdów na praktyki.

Zasady rekrutacji, realizacji wyjazdów oraz wszystkie dokumenty dotyczące wyjazdów na praktyki w ramach programu Erasmus+ można pobrać poniżej.

 

Zasady rekrutacji    pobierz

Formularz zgłoszeniowy    pobierz

Zasady realizacji    pobierz

Oświadczenie pracownika dziekanatu - podpisanie umowy    pobierz

Learning Agreement Before    pobierz

Learning Agreement During     pobierz

Learning Agreement After       pobierz

OLS - wskazówki    pobierz

Odyseusz - pakiet informacyjny MSZ    pobierz

Zasady finansowania - stawki stypendiów    pobierz

Wskazówki do wypełnienia Learning Agreement    pobierz (PL)    pobierz (EN)

Upoważnienie    pobierz

 

Lista wniosków zgłoszonych w pierwszym terminie:

1 - zatwierdzony do realizacji

2 - zatwierdzony do realizacji

 

Lista wniosków zgłoszonych w szóstym terminie:

3 - zatwierdzony do realizacji

4 - zatwierdzony do realizacji

 

Lista wniosków zgłoszonych w siódmym terminie:

5 - zatwierdzony do realizacji

 

                

 

 

Wyjeżdżasz na praktyki za granicę w ramach programu Erasmus+? Zapoznaj się z pakietem informacyjnym MSZ, dzięki któremu Twój pobyt będzie bezpieczniejszy.

 

Pakiet informacyjny pobierz

 

 

 

PROGRAM ERASMUS+, ROK AKADEMICKI 2015/16

Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) ogłasza nabór na wyjazdy na praktyki w ramach Programu Erasmus+.

W roku akademickim 2015/16 obowiązują następujące terminy kwalifikacji:

a) praktyki realizowane przez studentów: 09.10.2015, 06.11.2015, 04.12.2015, 12.02.2016, 18.03.2016, 29.04.2016

Kwalifikacja prowadzona będzie w kolejnych terminach – o ile nadal dostępne będą miejsca wyjazdowe – do czasu wyczerpania środków przyznanych na wyjazdy na praktyki.

Dla rekrutacji zakończonej do 09.10.2015 termin składania dokumentów to 05.10.2015-09.10.2015, dla rekrutacji zakończonej 06.11.2015 to 02.11.2015-06.11.2015, dla rekrutacji zakończonej 04.12.2015 to 30.11-04.12.2015, dla rekrutacji zakończonej 12.02.2016 to 08.-12.02.2016, dla rekrutacji zakończonej 18.03.2016 to 14-18.03.2016 i dla rekrutacji zakończonej 29.04.2016 to 25-29.04.2016; dokumenty należy dostarczyć do BWZ (p. 309) w godzinach od 10.00 do 13.00 (codziennie oprócz środy).

b) praktyki realizowane przez absolwentów: dokumenty mogą być składane do BWZ od 20.08.2015, rekrutacja będzie odbywała się na bieżąco w miarę jak dokumenty będą dostarczane do BWZ, dokumenty należy dostarczyć do BWZ (p. 309) w godzinach od 10.00 do 13.00 (codziennie oprócz środy).

 

Chętni zobowiązani są do dopełnienia wszystkich formalności wymaganych w zasadach rekrutacji na wyjazdy na praktyki. Studenci przystępując do udziału w rekrutacji zobowiązani są również do zapoznania się z zasadami realizacji wyjazdów na praktyki.

Zasady rekrutacji, realizacji wyjazdów oraz wszystkie dokumenty dotyczące wyjazdów na praktyki w ramach programu Erasmus+ można pobrać poniżej.

Zasady rekrutacji pobierz

Zasady realizacji pobierz

Formularz zgłoszeniowy pobierz

Learning Agreement_before pobierz

Learning Agreement_ wskazówki pobierz

Formularz- Application for Extension pobierz

Oświadczenie pracownika dziekanatu pobierz

Upoważnienie pobierz

Learning Agreement_during pobierz

Stawki stypendiów pobierz

Stawki stypendiów PO WER (mobilność studentów niepełnosprawnych) pobierz

Learning Agreement_after (rozliczenie wyjazdu) pobierz

Uczelniany regulamin programu Erasmus+ na rok akademicki 2015/16 dostępny w formie papierowej w Biurze Współpracy z Zagranicą.

 

Lista wniosków zgłoszonych w pierwszym terminie:

1 - zatwierdzony do realizacji

Lista wniosków zgłoszonych w drugim terminie:

brak zgłoszeń

Lista wniosków zgłoszonych w trzecim terminie:

2 - zatwierdzony do realizacji

3 - odrzucony, nie spełnia wymogów formalnych

Lista wniosków zgłoszonych w czwartym terminie:

4 - zatwierdzony do realizacji

5 - zatwierdzony do realizacji

6 - zatwierdzony do realizacji

Lista wniosków zgłoszonych w piątym terminie:

brak zgłoszeń

Lista wniosków zgłoszonych w szóstym terminie:

7 - zatwierdzony do realizacji

8 - zatwierdzony do realizacji

9 - zatwierdzony do realizacji

10 - odrzucony, nie spełnia wymogów formalnych

 

 

PROGRAM ERASMUS+, ROK AKADEMICKI 2014/15

UWAGA dodatkowy termin rekrutacji: 11-15.05.2015.

Przed nami jeszcze tylko dwa terminy:

1) 23-30.04.2015

2) 11-15.05.2015

Zapraszamy!

Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) ogłasza nabór na wyjazdy na praktyki w ramach Programu Erasmus+.

W roku akademickim 2014/15 obowiązują następujące terminy kwalifikacji:

a) praktyki realizowane przez studentów: 31.10.2014, 1.12.2014, 30.01.2015, 27.02.2015, 31.03.2015, 30.04.2015

Kwalifikacja prowadzona będzie w kolejnych terminach – o ile nadal dostępne będą miejsca wyjazdowe – do czasu wyczerpania środków przyznanych na wyjazdy na praktyki.

Dla rekrutacji zakończonej do 31.10.2014 termin składania dokumentów to 24.10.2014-31.10.2014, dla rekrutacji zakończonej 1.12.2014 to 24.11-1.12.2014, dla rekrutacji zakończonej 30.01.2015 to 23-30.01.2015, dla rekrutacji zakończonej 27.02.2015 to 20-27.02.2015, dla rekrutacji zakończonej 31.03.2015 to 24-31.03.2015 i dla rekrutacji zakończonej 30.04.2015 to 23-30.04.2015; dokumenty należy dostarczyć do BWZ (p. 309) w godzinach od 10.00 do 13.00 (codziennie oprócz środy).

b) praktyki realizowane przez absolwentów: dokumenty mogą być składane do BWZ od 20.08.2014, rekrutacja będzie odbywała się na bieżąco w miarę jak dokumenty będą dostarczane do BWZ, dokumenty należy dostarczyć do BWZ (p. 309) w godzinach od 10.00 do 13.00 (codziennie oprócz środy).

 

Chętni zobowiązani są do dopełnienia wszystkich formalności wymaganych w zasadach rekrutacji na wyjazdy na praktyki. Studenci przystępując do udziału w rekrutacji zobowiązani są również do zapoznania się z zasadami realizacji wyjazdów na praktyki.

Zasady rekrutacji, realizacji wyjazdów oraz wszystkie dokumenty dotyczące wyjazdów na praktyki w ramach programu Erasmus+ można pobrać poniżej.

 


Zasady rekrutacji na wyjazdy na praktyki pobierz

Zasady realizacji wyjazdów na praktyki  pobierz

Formularz zgłoszeniowy pobierz

Training Agreement     pobierz

Formularz- Application for Extension pobierz

Oświadczenie pracownika dziekanatu pobierz

Upoważnienie pobierz

Uczelniany regulamin programu Erasmus+ na rok akademicki 2014/15 dostępny w formie papierowej w Biurze Współpracy z Zagranicą.

 

Osoba niepełnosprawna wyjeżdżająca na stypendium Erasmus+ 2014/15 ma prawo otrzymać dodatkową kwotę, jako dodatek do kwoty ryczałtowej wynikającej ze stawki miesięcznej. Wysokość kwoty dodatkowej będzie określana przez Narodową Agencję na podstawie specjalnego wniosku złożonego w imieniu osoby niepełnosprawnej przez jej uczelnię macierzystą. Osoby, które kwalifikują się do otrzymywanie dodatku (orzeczenie o niepełnosprawności) proszone są o wypełnienie stosownej części formularza zgłoszeniowego i kontakt z pracownikami Biura Współpracy z Zagranicą (pokój 309).

 

Lista wniosków zgłoszonych w pierwszym terminie:

1 - zatwierdzony do realizacji

Lista wniosków zgłoszonych w drugim terminie:

brak zgłoszeń

Lista wniosków zgłoszonych w trzecim terminie:

2 - zatwierdzony do realizacji

3 - odrzucony, wniosek nie spełnia wymogów formalnych

Lista wniosków zgłoszonych w czwartym terminie:

4 - wniosek warunkowo zaakceptowany, będzie realizowany jeśli student dopełni wszystkich formalności związanych z rozliczeniem wcześniejszego wyjazdu w ramach programu Erasmus+ i podpisaniem nowej umowy dotyczącej praktyk

Lista wniosków zgłoszonych w piątym terminie:

5- zatwierdzony do realizacji

6 - zatwierdzony do realizacji

Lista wniosków zgłoszonych w szóstym terminie:

7 - odrzucony, wniosek nie spełnia wymogów formalnych

Lista wniosków zgłoszonych w dodatkowym, siódmym, terminie:

8 - zatwierdzony do realizacji

9 - zatwierdzony do realizacji

11 - odrzucony, wniosek nie spełnia wymogów formalnych

12 - odrzucony, wniosek nie spełnia wymogów formalnych

13 - zatwierdzony do realizacji

14 - zatwierdzony do realizacji

15 - odrzucony, wniosek nie spełnia wymogów formalnych

16 - odrzucony, wniosek nie spełnia wymogów formalnych

 

ROK AKADEMICKI 2014/15, ERASMUS+

 

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STUDENTÓW OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2014/15

Narodowa Agencja, w oparciu o wytyczne KE, w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego określiła następujące stawki stypendialne obowiązujące w roku 2014/15 przy wyjazdach do poszczególnych grup krajów docelowych.

Wyjazdy studentów na praktyki (SMP)

 

Kraje należące do danej grupy

 

 

Miesięczna stawka stypendium w euro

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria*, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

 

600

Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

 

500

Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

 

400

 

 

*udział Szwajcarii w programie Erasmus+ w roku 2014/15 został zawieszony

Do czasu udostępnienia narzędzia Mobility Tool+ długość pobytu (i wynikająca z niej wysokość stypendium) dla wyjazdów zaczynających się od 1.01.2015 r. będzie naliczana z wykorzystaniem „kalkulatora” przygotowanego przez Komisję Europejską a przesłanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji  w korespondencji seryjnej 31/2014. Dla wyjazdów rozpoczynających się po 1.01.2015obliczenie długości pobytu opierać się będzie jedynie o Mobility Tool+, w którym to narzędziu będzie zastosowana ta sama metoda obliczania czasu pobytu, co w „kalkulatorze”.

 

 

ROK AKADEMICKI 2013/14

Redystrubucja środków.

 

Pozostałe do wykorzystania środki przeznacza się na dopłaty dla studentów,  którzy w trakcie obowiązywania umowy 2013-1-PL1-ERA02-39169  zrealizowali wyjazdy na praktyki w programie Erasmus i w przypadku, których możliwe było dokonanie dopłaty, bo otrzymane przez uczestnika stypendium nie przekroczyło stawki maksymalnej dla danego wyjazdu na stypendium podanej w Załączniku VI Przewodnik Beneficjenta do umowy 2013-1-PL1-ERA02-39169. Zadecydowano o przyznaniu następujących dopłat:

 
 

Uczestnik

Kraj wyjazdu

długość pobytu w miesiącach

wypłacona kwota (EUR)

maksymalna dopuszczalna stawka za miesiąc (EUR)

Maksymalna dopuszczalna kwota stypenidum (EUR)

Kwota do dopłaty (EUR)

SMP1/2013/14

Belgia

3

1050

480

1440

390

SMP2/2013/14

Włochy

3

1050

480

1440

390

SMP3/2013/14

Niemcy

3

1050

480

1440

390

SMP4/2013/14

Niemcy

3

1050

480

1440

390

SMP5/2013/14

Wielka Brytania

3

1440

650

1950

510

SMP6/2013/14

Belgia

3

1050

480

1440

390

SMP7/2013/14

Hiszpania

3

1050

480

1440

390

SMP8/2013/14

Niemcy

3

1050

480

1440

390

             
 

 

 

 

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza nabór na wyjazdy na praktyki (SMP) w ramach Programu Erasmus.

W roku akademickim 2013/14 obowiązują następujące terminy kwalifikacji: 3.12.2013, 21.02.2014, 12.03.2014, 15.04.2014, 15.05.2014. Kwalifikacja prowadzona będzie w kolejnych terminach – o ile nadal dostępne będą miejsca wyjazdowe – do czasu wyczerpania środków przyznanych na wyjazdy na praktyki (szacunkowa liczba miejsc przyznanych na rok 2013/14 - 9).

Dla rekrutacji zakończonej do 3.12.2013 termin składania dokumentów to 26.11.2013-3.12.2013, dla rekrutacji zakończonej 21.02.2014 to 14-21.02.2014, dla rekrutacji zakończonej 12.03.2014 to 6-12.03.2014, dla rekrutacji zakończone 15.04.2014 to 8-15.04.2014 i dla rekrutacji zakończonej 15.05.2014 to 8-15.05.2014; dokumenty należy dostarczyć do BWZ (p. 309) w godzinach od 10.00 do 13.00 w wyznaczonych dniach.

Chętni zobowiązani są dostarczyć następujące dokumenty aplikacyjne:

 1. poprawnie i całkowicie wypełniony formularz zgłoszeniowy SMP (dostępny do pobrania poniżej - plik edytowalny)
 2. oryginał listu (na papierze firmowym instytucji przyjmującej, opieczętowany i podpisany przez jej przedstawiciela) potwierdzającego gotowość instytucji/przedsiębiorstwa do przyjęcia studenta na praktyki w określonym terminie
 3. podanie o wyrażenie zgodny na odbycie praktyk w ramach programu Erasmus skierowane do Dziekana swojego wydziału, zaopiniowane uprzednio przez Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus; podanie powinno zawierać informację o firmie/przedsiębiorstwie oraz o przewidywanym terminie realizacji praktyk i wskazywać na celowość odbycia praktyk, dokument dostarczony do BWZ musi zawierać opinię Dziekana
 4. oryginał dokumentu Training Agreement - dokument kompletnie i poprawnie wypełniony w porozumieniu z Wydziałowym Koordynatorem Programu Erasmus i opiekunem praktyk w instytucji przyjmującej, dokument podpisany we wszystkich wskazanych miejscach przez wszystkie strony zawartego porozumienia (formularz do pobrania ponizej - plik edytowalny) 

 

Zasady rekrutacji, realizacji wyjazdów oraz wszystkie dokumenty można pobrać poniżej.

Ważne: proszę zapoznać się z Zarządzeniem nr 71 z 28.10.2013 r. dotyczącym zmiany terminów odbywania praktyk (dostępne ponieżej).

 

Lista wniosków zgłoszonych do terminu drugiego:

SMP 1 - odrzucony, wniosek nie spełnia wymogów formalnych

SMP 2 - odrzucony, wniosek nie spełnia wymogów formalnych

SMP3 - odrzucony, wniosek nie spełnia wymogów formalnych

SMP4 - rozpatrzony pozytywnie, zatwierdzony do realizacji

Lista wniosków zgłoszonych do terminu czwartego:

SMP 5 - rozpatrzony pozytywnie, zatwierdzony do realizacji

SMP 6 - rozpatrzony pozytywnie, zatwierdzony do realizacji

Lista wniosków zgłoszonych do terminu czwartego:

SMP 7 - rozpatrzony pozytywnie, zatwierdzony do realizacji

SMP 8 - rozpatrzony pozytywnie, zatwierdzony do realizacji

SMP 9 - rozpatrzony pozytywnie, zatwierdzony do realizacji

SMP 10 - rozpatrzony pozytywnie, zatwierdzony do realizacji

SMP 11 - rozpatrzony pozytywnie, zatwierdzony do realizacji

 

 

 

REGULAMIN 2013/14   PLIKI DO POBRANIA

Zasady rekrutacji na wyjazdy SMP pobierz

Zasady realizacji wyjazdów SMP pobierz

Formularz zgłoszeniowy pobierz

Training Agreement pobierz 

Formularz- Application for Extension pobierz

Konto bankowe pobierz

Oświadczenie pracownika dziekanatu pobierz

Warunki finansowania pobierz

Zarządzenie w sprawie terminów realizacji praktyk w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 (zmiany do realizacji wyjazdów) pobierz


Więcej na temat Programu Erasmus: www.erasmus.org.pl (zakładka: informacje dla studentów)

 

 

ROK AKADEMICKI 2012/13

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza nabór na wyjazdy na praktyki (SMP) w ramach Programu Erasmus.

W roku akademickim 2012/13 obowiązują następujące terminy kwalifikacji: 15.11.2012, 15.01.2013, 15.03.2013, 15.05.2013. Kwalifikacja prowadzona będzie w kolejnych terminach – o ile nadal dostępne będą miejsca wyjazdowe – do czasu wyczerpania środków przyznanych na wyjazdy na praktyki.

Dla rekrutacji zakończonej do 15.11.2012 termin składania dokumentów to 9-15.11.2012, dla rekrutacji zakończonej 15.01.2013 to 8-15.01.2013, dla rekrutacji zakończonej 15.03.2013 to 8-15.03.2013 i dla rekrutacji zakończonej 15.05.2013 to 8-15.05.2013; dokumenty należy dostarczyć do BWZ do godz. 15.00 dnia wskazanego jako ostatni dzień przyjmowania dokumentów.

Zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Współpracy z Zagranicą. Chętni zobowiązani są dostarczyć następujące dokumenty aplikacyjne:

 1. poprawnie i całkowicie wypełniony formularz zgłoszeniowy SMP 
 2. oryginał listu (na papierze firmowym danej instytucji) potwierdzającego gotowość instytucji/przedsiębiorstwa do przyjęcia studenta na praktyki w określonym terminie
 3. podanie o wyrażenie zgodny na odbycie praktyk w ramach programu Erasmus skierowane do Prorektora ds. Nauczania zaakceptowane przez Wydziałowego Koordynatora i Dziekana; podanie powinno zawierać informację o firmie/przedsiębiorstwie oraz o przewidywanym terminie realizacji praktyk i wskazywać na celowość realizacji praktyk
 4. dokument Training Agreement z wypełnionymi sekcjami I i II, zawierającymi propozycję uzgodnionego z firmą/przedsiębiorstwem programu praktyk 

 

Zasady rekrutacji, realizacji wyjazdów oraz wszystkie dokumenty można pobrać poniżej.

 

REGULAMIN 2012/13   PLIKI DO POBRANIA

Zasady rekrutacji na wyjazdy SMP pobierz

Zasady realizacji wyjazdów SMP pobierz

Formularz zgłoszeniowy pobierz

Training Agreement pobierz

Formularz- Application for Extension pobierz

Konto bankowe pobierz

Warunki finansowania pobierz


Więcej na temat Programu Erasmus: www.erasmus.org.pl (zakładka: informacje dla studentów)

 

 

 

WYNIKI REKRUTACJI DLA DOKUMENTÓW DOSTARCZONYCH
W DRUGIM TERMINIE (DO 15.01.2013)

 

Decyzje w sprawie zgłoszeń złożonych w terminie (tj. do 15.01.2013) na wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus:  

 1. SMP6: brak kompletu wymaganej dokumentacji – brak akceptacji .

 2. SMP5: akceptacja dokumentacji i przyjęcie do programu Erasmus. 

 3. SMP4: akceptacja dokumentacji i przyjęcie warunkowe do programu Erasmus.

 4. SMP3: akceptacja dokumentacji i przyjęcie do programu Erasmus. 

 5. SMP2: akceptacja dokumentacji i  przyjęcie warunkowe do programu Erasmus.

 6. SMP1: akceptacja dokumentacji i  przyjęcie warunkowe do programu Erasmus.

 

 

WYNIKI REKRUTACJI DLA DOKUMENTÓW DOSTARCZONYCH
W TRZECIM TERMINIE (DO 15.03.2013)

 

Decyzje w sprawie zgłoszeń złożonych w terminie (tj. do 15.03.2013) na wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus:  

 1. SMP7: bakceptacja dokumentacji i  przyjęcie warunkowe do programu Erasmus.

 2. SMP8: akceptacja dokumentacji i  przyjęcie warunkowe do programu Erasmus.

 3. SMP9: akceptacja dokumentacji i przyjęcie warunkowe do programu Erasmus.

 4. SMP10: akceptacja dokumentacji i  przyjęcie warunkowe do programu Erasmus.

 5. SMP11: akceptacja dokumentacji i  przyjęcie warunkowe do programu Erasmus.

made with Drupal by Naat&Naiya (c)2010