Pure Print - Elements

W dniach 20-24 kwietnia  2015 roku dr Alicja Habisiak Matczak, adiunkt w Pracowni Technik Wklęsłodrukowych prof. K. Wawrzyniaka, uczestniczyła w Międzynarodowym cyklu wykładów graficznych „Pure Print - Elements” zorganizowanych przez prof. Gracielę Machado na Wydziale Sztuk Pieknych na Uniwersytecie w Porto.

Dr Alicja Habisiak Matczak wygłosiła wykład  w języku angielskim pt. ‘The Grained Image. Different Aspects of Printmaking in Łódź’ (Ziarnisty obraz. Różne aspekty grafiki w Łodzi), w którym przedstawiła tradycje grafiki w Katedrze Grafiki Artystycznej w łódzkiej ASP, omówiła charakterystykę trzech technik druku wklęsłego: akwatinty solnej, ruletki i akwatinty piaskowej na przykładzie własnej twórczości oraz zaprezentowała Letnie Międzynarodowe Kursy PATA.

Dr Habisiak-Matczak poprowadziła również cykl warsztatów praktycznych, podczas których studenci  mogli zapoznać się ze różnymi sposobami pozyskiwania ziarnistej faktury w technikach wklęsłodrukowych. Asystentkami podczas warsztatów były Catarina Marques oraz Ana Margarita Sousa.

W trwającym od listopada do czerwca cyklu wykładów pod wspólna nazwa PURE PRINT Elements uczestniczyli tacy wykładowcy jak: Lennardt Mand z Estonii,,  Joana Pereira, kyung Hwa Shon z Royal Academy of Arts in London czy Victoria Rabal z Barcelony.

Wyjazd zorganizowany został w ramach programu Erasmus+.

http://pureprint.fba.up.pt/2014/?page_id=641

made with Drupal by Naat&Naiya (c)2010